Skuteberget brygger er et lite, familiedrevet AS i Grimstad. Vi holder til i vakre Osterkilen nær Marivoll camping, og hos oss finner du det som kanskje er Grimstads hyggeligste båtplasser. Her er det friske blomster, ferskvannsdunk til vanning og vask av båtredskaper, badetrapp, vanntermometer og en masse trivelige båtnaboer. Og Grimstads idylliske skjærgård rett utenfor den nydelige Hesneskanalen. Velkommen til oss – for hva er vel sørlandssommeren uten en brygge?

Skuteberget brygger – båtplasser til leie

Vårt anlegg skiller seg ut fra de fleste andre vi kjenner til, ved at vi ikke selger båtplasser til andres odel og eie. Derimot kan du sikre deg en langsiktig båtplass hos oss mot et innskudd. Dette vil du få tilbakebetalt om du velger å si opp plassen – eller du kan videreselge leieretten. Alternativt kan du velge å leie en båtplass kun for én sesong, eller for en og en uke – for gjester har vi også mulighet for døgnleie av båtplass ved ledig kapasitet. Med andre ord tilbyr vi båtplasser til både kortidsleie og langtidsleie. Les mer om våre priser og betingelser her.

Enhver som leier båtplass hos oss, gis rett til å bruke og oppholde seg på en del av vår eiendom. Derfor er følgende stikkord også med som bakgrunn for de regler vi har satt opp. Skuteberget brygger er:

  • privat anlegg
  • dugnadsfritt
  • uten krav til medlemsskap i båtforening

Vi har også tro på at færrest mulig, men likelydende regler for alle, kan bidra til hygge og gjensidig respekt i et fellesskap alle kan trives i.

Skutebergets reglement og trivselsregler

Vi er opptatt av at vårt lille småbåtanlegg skal være et hyggelig sted å være for alle som har båtplass hos oss, og alle plikter derfor å følge Skuteberget bryggers reglement.

Noen har tinglyst rett til båtplass hos oss, og disses rettigheter og plikter er regulert i egne avtaler som er gjensidig fremforhandlet, og som ligger utenfor og er tillegg til den generelle kontrakten andre leietakere har.
I disse tinglyste avtalene står det spesifikt at det kun er hytteeierne og deres eventuelle gjester ved utleie av hytta, som har rett til å benytte båtplassen. Blant annet for at det skal bli like vilkår for alle, danner dette spesifikke avtaleverket utgangspunktet for den standard vi har valgt å gjøre gjeldende ved Skuteberget. Dette er en av hovedgrunnene til at fremleie, eller å låne bort båtplassen uten avtale med oss, ikke er tillatt. Bading, soling og opphold på bryggene, er også forbeholdt kun de som leier båtplass hos oss.

Skutebergets beliggenhet

Vi holder til ca 7 km fra Grimstad sentrum, ut mot Rønnes hvis du kommer med bil eller buss.

Ut- og innseiling via Marivollbrua eller idylliske Hesneskanalen med øyene utenfor.