Gangbru til båtplassene på skuteberget brygger

Velkommen til Skuteberget brygger

Kanskje ble vi inspirert av de mange hyggelige tilbakemeldingene om at vi hadde skapt et nytt værested, kanskje liker vi bare trivsel og har ikke noe imot å dele den med andre. Uansett, vi har gjort vårt ytterste for at du skal trives! Det første du vil møte, er et stødig gelender ved nedgangen: Iflg kontrakten skal enhver holde egen båtplass fri for groe og denslags. Nederst på trappevangen finner du utstyr …

Skuteberget brygger om høsten

Reglement for Skuteberget brygger

 ”You shall never bother others, you shall be both fair and kind, and what ever else you do I shall not mind.” § 1 Reglementet gjelder for eier av Skuteberget brygger – heretter kalt «utleier», eiere av bruksrett til båtplass – heretter kalt «leietaker», gjestebåter og andre som besøker el benytter anlegget. § 2 Enhver plikter å vise hensynsfullhet og aktsomhet overfor de som ferdes i havnen. Bryggeanlegget er til …