Fortøy for uvær!

Også deilige somre kan by på annet enn flatt hav og solgangsbris. Sommeren 2018 ble vi alle overrasket av storm. Vi var heldigvis til stede og kunne følge med på Skutebergets båter slik at ingen slet seg – det skjedde annetsteds i Osterkilen. Derfor oppfordrer vi deg til å fortøye for mer enn godvær! Sjekk at tauene du fortøyer med er kraftige nok. Husk også rykkdempere, helst av gummi. Til …

Skuteberget brygger om høsten

Reglement for Skuteberget brygger

 ”You shall never bother others, you shall be both fair and kind, and what ever else you do I shall not mind.” § 1 Reglementet gjelder for eier av Skuteberget brygger – heretter kalt «utleier», eiere av bruksrett til båtplass – heretter kalt «leietaker», gjestebåter og andre som besøker el benytter anlegget. § 2 Enhver plikter å vise hensynsfullhet og aktsomhet overfor de som ferdes i havnen. Bryggeanlegget er til …