Måneskinn over Skuteberget brygger

Høstbrev

Kjære båteier ved Skuteberget brygger! Takk til enhver som har bidratt til fellesskapet i sommer, bl a ved å vanne blomster. 🙂 De aller fleste har også holdt egen båtplass godt fri for groe, og enkelte har på eget initiativ bidratt til å holde vegetasjonen ved nedgangen i sjakk. Alt dette setter vi stor pris på, tusen takk! Vi ønsker at det lille bryggeanlegget vårt også skal være et trivelig …